podatek od sprzedaży mieszkania

Sprzedaż nieruchomości to często stresujący i pracochłonny proces, w którym trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Jedną z nich są zobowiązania wobec fiskusa, jakie mogą wynikać z tej transakcji. Na szczęście polskie prawo daje możliwość obniżenia taksy od zbycia mieszkania. W pewnych okolicznościach opłat podatkowych przy transakcji sprzedaży nie trzeba płacić wcale. Ponieważ każdy przypadek jest inny, potencjalny sprzedający powinien się orientować, czy czekają go z tego tytułu dodatkowe koszty.

Muszę płacić czy nie?

Sprzedaż nieruchomości wymaga od nas złożenia stosownego zeznania podatkowego w lokalnym urzędzie skarbowym – bez względu na to czy jest to mieszkanie czy dom. Jednak jako zbywca podatek płacimy tylko w ściśle określonych okolicznościach. Zasady, według których oblicza się tę taksę, zostały ustalone w 1991 roku ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według niej podatek od sprzedaży nieruchomości to obowiązek nałożony na sprzedającego tylko wtedy, gdy pozbywa się on lokum w ciągu mniej niż 5 lat od jego zakupu. Gdy okres ten minął, transakcja sprzedaży nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami fiskalnymi.

Co ważne te same zasady podatkowe i pięcioletni termin wstrzymania się od zbycia obowiązują w przypadku darowizny i sprzedaży tylko części nieruchomości lub udziału w niej. Czy można w majestacie prawa uniknąć podatku od sprzedaży? Tak, jeśli sprzedajemy nieruchomość w ramach działalności gospodarczej. Taka transakcja rozliczana jest zupełnie inaczej.

Obecnie podatek od sprzedaży wynosi 19% i jest odprowadzany od zysku, czyli dochodu, jaki przyniosła transakcja. Opodatkowanie dochodu, a nie przychodu, czyli całej kwoty, jaką przyniosła nieruchomość, jest zdecydowanie bardziej korzystne dla podatnika.

Ulga mieszkaniowa – co może dać?

Odczekanie pięciu lat od kupna nieruchomości z jej sprzedażą zdejmuje z nas obowiązek płacenia podatku, ale czy ci, którzy chcą to zrobić wcześniej, zawsze muszą płacić pełną taksę? Niekoniecznie. Tak zwana ulga podatkowa przysługuje osobom, które przeznaczają uzyskane środki na cele mieszkaniowe. Co ważne podatnik ma pełne trzy lata od transakcji na wydatkowanie środków objętych ulgą. Jak duża część dochodu z transakcji sprzedaży może być objęta odliczeniem? Wszystko zależy od indywidualnej inwestycji, jednak zasady określania ulgi są ogólnodostępne i jasne.

W praktyce może się okazać, że ulga mieszkaniowa zapewni zupełne zwolnienie podatkowe. Jest to możliwe, jeśli podatnik przeznaczy na cele mieszkaniowe cały przychód z transakcji.

Co ważne w ramach podatku sprzedawca może rozliczyć również udokumentowane wydatki na budowę lub remont nieruchomości mieszkalnej. Jest to szczególnie ważne dla inwestorów, którzy planują rozpocząć budowę domu na zakupionej wcześniej działce.

Jak jeszcze zredukować wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości? Przychód z transakcji możemy pomniejszyć o prowizję dla agenta, opłaty notarialne oraz inne koszty związane bezpośrednio z transakcją. Co ciekawe odliczeniem mogą być objęte nawet opłaty za publikowanie i obsługę ogłoszeń.

top